Referat fra sporbarhedsmøde 01-12-2010

Link til referat i pdf format
Møde data

Dato: 01-12-2010

Kl.: 9:00 – 13:00

Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle

Deltagere

Deltager Firma Mail
Mads Vistisen Arla Foods a.m.b.a mavit@arlafoods.com
Lars H. Madsen Arla Foods a.m.b.a lhm@arlafoods.com
Kim Stephansen Arla Foods a.m.b.a. kim.stephansen@arlafoods.com
Henning Thomsen AVS Danmark ApS ht@avsdanmark.dk
Henrik Petersen Balluff ApS henrik.petersen@balluff.dk
Per Kamp Bang & Olufsen pka@bang-olufsen.dk
Jens Fast COWI jfp@cowi.dk
Knud Agger Danfoss Power Electric A/S agger@danfoss.com
Hans Kristian Gregersen Danfoss Power Electric A/S gregersen@danfoss.dk
Benny Nielsen Danisco A/S g5ben@danisco.com
Egon Kehler Danisco A/S g5svl@danisco.dk
Bo Graven Nielsen Eltronic A/S bgn@eltronic.dk
Per Bjerg Nielsen GEA Process Engineering  A/S pbn@gea-liquid.dk
Steen K. Ceeholm Grundfos A/S sceeholm@grundfos.com
Knud Høgh Knudsen i2r ApS khk@i2r.dk
Niki Nicolas Grigoriou Intelligent Systems A/S nng@intelligentsystems.dk
Claus Sass Hvass Invensys Operations Management claus.hvass@invensys.com
Bo Bartelt Krüger A/S bob@kruger.dk
Peter Fuglsang Schneider Electric A/S peter.fuglsang@dk.schneider-electric.com
Erik Sørensen SFK Systems A/S ers@sfk.com
Carsten Nøkleby SESAM World can@sesam-world.dk

 

Interesserede

Deltager Firma Mail
Per Jensen Bisca A/S pj@bisca.com
Allan Møller Schmidt COWI A/S amsc@cowi.dk
Henning Kongstad Daniit A/S hek@daniit.com
Jørgen Folm Nordic Sugar A/S jorgen.folm-hansen@nordicsugar.com

 

Næste møde

Dato: Ultimo januar / primo februar 2011

Kl.: 9:00 – 14:00

Sted: Kommer senere.

Dagsorden:

 1. Beskrivelse terminologier
 2. Opstilling af model
 3. Fastlæggelse af indholdsfortegnelsen for checkliste
 4. Næste møde

Mål med gruppen og hvad mangler vi

 • Der var enighed om at der manglede nogle guidelines i dag, og de nedenfor nævnte punkter kom på dagsordenen:
 • Beskrivelse af model og terminologier
 • Opstilling af en model, der beskriver sporbarhed i nogle termer og modeller. Se model oplæg på figur 5 bagerst i dette referat.
 • Checkliste der beskriver arbejdsprocessen – et kommunikationsmiddel
 • Hvad er virksomhedens sporbarheds vision?
 • Hvad betyder sporbarhed for den enkelte virksomhed? Overblik og samme sprog.
 • Hvad er Lovkravene
 • Hvad er kundekravene
 • Hvilke data – identificere data – krav til data og validering
 • Dokumentationskrav
 • Proces – maskiner – mennesker
 • Lagring og logning af data
 • Visualisering og tilgængelighed – udlæsning – brugervenlig interface til data.
 • Kvalitetskrav
 • Business case
 • Hastighed for sporbarhed.
 • Indkøbskrav til maskinudstyr – standard for dataudveksling.

 

Definition

Der blev enighed om at sporbarhed dækker over:

 • Materiale: Hvilke, leverandører
 • Dokumenter: Tegninger, materiale lister, design information
 • Proces: Operatøre, procesværdier, måleværdier
 • Kunde information: Supply chain

Der kom flere bud i løbet af dagen, som er angivet nedenfor.

Definition: Sporbarhed – Alle registrerede data om produktion og produkt. (Der var ikke 100% eneighed)

Sporbarhed: mulighed for at identificere en vare med henblik på kortlægning af de indgåede komponenter (evt. rengøringsmidler, maskindele, mm. ).  Carsten Nøkleby undersøger om der er nogle internationale definitioner.

Husk: Sporbarhed skal dække et produkt i hele dets levetid.

Hvorfor sporbarhed

Der blev fremsat flere begrundelser for sporbarhed:

 1. Markedsbehov
 2. Kvalitetssikring og dokumentation
 3. Proces optimering & optimering af produktionen
 4. Lovkrav og kundekrav

 Udover de ovenfor nævnte elementer til hvorfor sporbarhed er nødvendigt, kom der nogle mere konkrete årsager:

 • Tilbagekaldelse:  Der opstår problemer og fejl – Mennesker og udstyr.
 • Proaktiv: Optimere processen og produktet. Værditilvækst, der kan være en salgsparameter. Processikring.

 

Kommentare

Fordom: Sporbarhed er dyrt!

Det vil være en idé at komme med nogle niveauer for sporbarhed og fastsæt en ”pris” for dette niveau.

Niveau sporbarhed à  Pris

Hvor og hvordan bestemmes prisen for sporbarhed. Er det informationen fra SAP PROD ORDRE?

Hvad vil vi med sporbarhed & data: Sandsynliggøre hvad data kan bruges til.

Hvilke data har vi behov for? Need to have – Nice to have.

Blødeværdier? Hvad er det?

Brug ISA S-95 standarden – den giver nogle rammer for udveksling af data mellem produktionen og det overordnede administrative IT system.

Sprobarhed fremadrettet/bagud rettet – Hvilke data har vi i udstyret i dag.

Notater fra mødet