Tilmelding til Automatik 2012

Dato: 12. september 2012

Kl.: 9:00 – 17:00

Sted: Brøndby Hallen, Station 10, 2605 Brøndby

Sidste frist for tilmelding er 10.september 2012

Pris:

SESAM medlemmer :1.500 kr.pr deltager excl. moms

Medlem af: ATT, BIA, VELTEK eller DIRA: 2.000 kr. pr. deltager excl. moms

Ikke medlemmer: 3.500 kr. pr. deltager excl. moms