Værdier

SESAM-World har fastsat nogle værdier der vil være det bærende element i ledelsesfilosofien.

Værdierne er:

  •  At fremstå som den seriøse og troværdige partner, hvor etiske og kvalitative hensyn vægtes højt, og hvis uvildighed aldrig kunne drages i tvivl.
  •  At på bedst mulig måde varetage kundens tarv, og sikre en optimal udnyttelse af kundens ressourcer i dennes favør. Det skal blandt andet ske gennem en tæt dialog med kunden, ved at gå langt for at opfylde kundens forventninger, samt ved at behandle oplysninger om kundens forhold med største fortrolighed.
  • At giv kunderne en god og fair aftale. Det tager tid at opbygge et godt forhold til dem. Det er vigtigere at opbygge et langsigtet tillidsforhold end at maksimere den kortsigtede profit.
  •  At kommunikere jævnligt med kunderne.